Kuinka voimme palvella?

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on työterveyshuoltotoiminnan perusta ja se käynnistää lakisääteisen työterveyshuollon.

Sen avulla saadaan käsitys työpaikasta, sen vaaratekijöistä, riskeistä ja kuormitustekijöistä. Työpaikkaselvityksen pohjalta tehdään toimintasuunnitelma ja suunnitellaan ja räätälöidään työterveyshuollon sisältö ja laajuus yhteistyössä yrityksen kanssa.


Työterveystarkastukset

Terveystarkastukset

Sisältävät lakisääteiset ja muut sovitut terveystarkastukset.

Tavoitteena on työtekijöiden työ- ja toimintakyvyn selvittäminen sekä mahdollisten kuntoutustarpeiden selvittäminen. Varhaisen tuen malli laaditaan yhteistyössä asiakasyritysten kanssa. Työntekijöitä tuetaan aktiivisin, varhaisin ja tarvittaessa tehostetuin toimenpitein työkykyongelmissa koko työuran aikana.


TANO

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

TANO tapahtuu työpaikkaselvityksen yhteydessä, ryhmissä ja työterveyshuollon vastaanotoilla.

Tavoitteena on tukea työpaikan hyvinvointia. TANO-toiminta voi koskea esimerkiksi suojainten käyttöä, ensiapuvalmiutta, työtapaturmia, terveellisiä ja turvallisia työmenetelmiä, päihdeohjeistusta, jne.

Raportoimme työterveyshuollon toiminnasta ja käytöstä säännöllisesti sekä aina tarpeen tullen. Työpaikkaselvitykset teemme säännöllisesti suunnitelman mukaisesti ja annamme niistä palautetta. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti kolmen vuoden välein Työterveyslaitoksen Asiakas- ja Yritysavainkyselyllä. Palaute on ollut kaikilta osin erinomaista tai erittäin hyvää. Käytössämme on ollut vuodesta 2010 lähtien EN ISO 9001:2008 mukainen laatujärjestelmä.


Sairaanhoito

Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Tarjoamme myös sairaanhoitoa haluamallanne toimintavalmiudella